Välkommen till Impec

Impec är en ekonomibyrå som erbjuder kvalitativ stöttning för ditt bolag inom ekonomi- och företagsfrågor.

Vi kan stärka ditt team genom konsultationstjänster, stötta i förvärv- och försäljningsprocesser samt hjälpa till med bokföring, bokslut och en massa annat kopplat till din företagsekonomi.

På Impec är vi flexibla och lyhörda efter kundens behov. När dina resurser inte räcker till kommer vi in och stöttar upp så att du och dina kollegor kan fokusera på det ni är bäst på.

Våra tjänster


Konsultation


Vi på Impec kan erbjuda ett flertal konsultationstjänster. Vi erbjuder konsultation i frågor som rör:


Intermisuppdrag

Behöver du hyra in en ekonomikonsult? Impec ger dig både rätt personlighet och rätt kompetens för dina behov.
Vi kan också komma in i ditt bolag som olika roller. Exempelvis som ekonomiassistent, ekonomiansvarig, ekonomichef eller CFO

Likviditetsplanering

Med hjälp av en bra likviditetsbudget kan ditt företag på ett effektivt sätt förutse flödet av in- och utbetalningar vid olika tidpunkter.
Impec hjälper dig med en likviditetsplanering utifrån företagets behov och mål.

Ekonomistyrning

Med hjälp av ekonomiska nyckeltal följer vi upp och stöttar ditt företag. Tillsammans med din företagsledning hittar vi en väg för att nå företagets mål.

Projektledning

Ska ni utföra ett projektarbete men känner att era befintliga resurser inte räcker till?
Impec kan stötta bolags projektarbeten med externa resurser för att kunna genomföra projekten på bästa sätt.
Det kan exempelvis handla om att byta affärssystem.

Upphandling

Står du mitt i en viktig upphandling? Impec hjälper dig att ta fram alternativ för ditt företag och lämnar förslag om lämpliga tillvägagångssätt.

Styrelseuppdrag

Behöver din styrelse förstärkning? Impec kan komma in som extern medlem i er styrelse och på så sätt bidra till utvecklingen av ditt bolag.

Redovisningstjänster


Vi vill att du ska slippa lägga din tid på löpande redovisning, bokföring, bokslut och massa annat kopplat till din företagsekonomi. Vi erbjuder tjänster inom bland annat:


Bokföring

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring – det gäller alltså alla företagsformer. Bokföring kan ibland känns tidkrävande och krångligt.
På Impec kan vi sköta ditt bolags bokföring. Vi kan också effektivisera och digitalisera bokföringen.

Löner

På Impec kan vi hantera allt som har med lön att göra. Det kan till exempel vara anställningsavtal, löneberedning, förmånsbilar, lönebetalning, rapportering till Skatteverket med mera.

Bokslut & Årsredovisning

Har det blivit dags att sammanställa din bokföring och göra ett bokslut? Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning.
Vi hjälper dig med alla frågor och funderingar gällande ditt årsbokslut.

Deklaration

Impec kan hjälpa till med deklarationer utifrån ditt bolags behov – allt från företagsdeklarationer till ägarens deklarationer.

Rådgivning

På Impec blir vi glada av att få hjälpa våra kunder. Vid behov kan vi komma in i ditt bolag och utveckla samt ge råd till de anställda på er ekonomiavdelning

Förvärv och försäljning


Står ditt bolag mitt i en förvärv- eller försäljningsprocess. Vi kan stötta ditt bolag genom hela eller delar av processen.


Förvärv

En förvärvsprocess består i stort sett av fem steg – förstudier, Letter of Intent, Due Diligience, avtal och implementering. På Impec kan vi hjälpa till i alla stegen. Allt från förstudier av tänkbara förvärvskandidater inom vissa branscher till implementeringen där vi ser till att överlåtandet blir så som köparen har tänkt.

Försäljning

En försäljningsprocess består i stort sett av fem steg – förstudier, Letter of Intent, Due Diligience, avtal och implementering. På impec kan vi hjälpa till i alla stegen. Allt från förstudier av tänkbara förvärvskandidater inom vissa branscher till implementeringen där vi ser till att införa de förändringar som köparen önskar.

Vi och Timbanken


Vi på Impec är stolta medarbetare med timbanken. Vi kan genom timbanken hjälpa dig som vill starta eller utveckla ett företag inom Örebro Län med ekonomi, avtal och juridik eller att göra upp en affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling.

Vi på Impec


bild på Emma

Utbildning

 • Ekonom

Tidigare arbetserfarenhet

 • (Redovisningskonsult) 2017 - Impec AB
 • (Ekonomiansvarig) 2016 - 2017 Briljant Ekonomisystem
 • (Ekonomiassistent) 2013 - 2016 Onninen AB
 • (Ekonomiassistent) 2012 - 2013 Lithells AB

Emma Andersson

Ekonom

bild på Nicole

Utbildning

 • Redovisningsekonom

Tidigare arbetserfarenhet

 • (Redovisningskonsult) 2020 - Impec AB

Nicole Gustavsson

Redovisningsekonom

bild på Sara

Utbildning

 • Ekonomiassistent

Tidigare arbetserfarenhet

 • (Ekonomiassistent) 2020 - Impec AB

Sara Magnusson

Ekonomiassistent

bild på Patric Andersson

Utbildning

 • Certifierad Controller
 • Civilekonom

Tidigare arbetserfarenhet

 • (Ägare) 2015 - Impec AB
 • (CFO) 2008 - 2015 Exact Group AB
 • (Controller) 1999 - 2008 Plena AB
 • (Bank och Finance) 1986 - 1999 Postgirot, Swedbank

Patrick Andersson

Grundare & Konsult

Nöjda kunder


På Impec värdesätter vi våra kunder. Här kan ni se ett urval utav våra referenskunder.

Bild på Patrick

Kontakta oss

email: patrick.andersson@impec.se

telefon: 070 - 585 65 75